Collectie Gelderland

Geen titel

De Boslaan te Lunteren, gezien in noordoostelijke richting. Rechts de ingang van het Lunterse Buurtbos.