Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtfoto van Ede Centrum. Rechts de Klinkenbergerweg/Raadhuisstraat. In het midden, het braakliggende terrein aan de Achterdoelen.