Collectie Gelderland

Geen titel

De Parkweg gezien in westelijke richting. Op het witte vlak achter de brievenbus was het huis van de familie Dekker. Rechts, op de voorgrond stonden de kolenschuren van Dekker.