Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtfoto van Ede, omgeving Rijksweg N 224 en Nieuwe Kazernelaan, gezien in noordwestelijke richting. Onder de Nieuwe Kazernelaan met op de hoek het pannekoekenhuis "De Langenberg". Rechts de Oude Rijksweg naar Arnhem.