Collectie Gelderland

Geen titel

Het "Kuipsteken" was vanouds een typisch Lunterse bezigheid op nationale feestdagen. Sinds de invoering van de Oud-Lunterse dag als afsluiting van de Heideweek kwam het spelletje opnieuw in zwang. De installatie staat gewoontegetrouw in de Dorpsstraat opgesteld.