Collectie Gelderland

Geen titel

Afscheidingspaaltje op het jachtterrein van Zijne Koninklijke Hoogheid prins Frederik op landgoed "De Valouwe" nabij de Immenweg.