Collectie Gelderland

Geen titel

De Onderweg te Ederveen gezien in noordelijke richting. De weg, die loopt vanaf de Klompersteeg in de richting van de Renswoudseweg, dankt zijn naam aan het feit dat hij "onderlangs" de Slaperdijk loopt.