Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtfoto van de rijksweg A 12, gezien in noordelijke richting.