Collectie Gelderland

Geen titel

Een raadvergadering in de "Bergpoort" aan de Bergstraat 40 te Ede. Achter de collegetafel v.l.n.r. wethouder R. Bos, loco-burgemeester H. Alberts, wethouder J.B. Soetendaal en wethouder G.W. Bos.