Collectie Gelderland

Geen titel

Burgerraadsvrouwe van Ede. Berichten Reformatorisch Dagblad oktober 1973: "De gemeente Ede gaat, zoals bekend, en proef nemen voorlopig voor de tijd van een jaar met het instituut van de burgerraadsman. Per 1 november is namelijk benoemd mevrouw M. M. Szabö uit Rhenen, nu nog werkzaam als maatschappelijk werkster in Achterberg. Op een persconferentie vrijdagmiddag in het gemeentehuis vertelde ze het als één van haar belangrijkste taken te vinden om de inwoners van de gemeente Ede te helpen en wegwijs te maken bij hun contakten met de plaatselijke overheid, en om een vertrouwelijke sfeer te creëren tussen gemeente en burgers. Maar ook het geven van voorlichting, informatie, adviezen en dienstverlening en bijvoorbeeld opstellen van brieven en requesten en het ontcijferen van ambtelijke taal zijn zo een paar grepen van de taak die mevrouw Szabö door de begeleidingscommissie is opgedragen." en "B. en W. van Ede hebben tot burgerraadsvrouw benoemd mevrouw M. M. Szabo-van Laarhoven te Rhenen. Mevrouw Szabo is thans als maatschappelijk werkster verbonden aan de Rijksinrichting voor Jongens in Overberg. Daarvoor was zij werkzaam bij de stichting Huisvesting voor Bejaarden te Utrecht. Mevrouw Szabo zal op 1 november a.s. in dienst treden".