Collectie Gelderland

Geen titel

Gerrit Klomp (geboren 23 november 1863 te Ede), hoofdonderwijzer aan de openbare lagere school te Gelders Veenendaal, wandelend op het landgoed "Prattenburg" te Rhenen.