Collectie Gelderland

Geen titel

De schaapskooi op de Ginkelse Heide te Ede, gezien in westelijke richting.