Collectie Gelderland

Geen titel

De Nederlands Hervormde Bethelkerk aan de Schaepmanstraat 2 te Lunteren.