Collectie Gelderland

Geen titel

Drie villa's: Regina, Sonnevanck en Zuiderhoek, gebouwd circa 1907, aan de Stationsweg 31-33-35, te Ede. Vila Regina was in de vijftiger en zestiger jaren het consultatiebureau voor kleine kinderen.