Collectie Gelderland

Geen titel

GBKN, Bennekom omgeving Harnsesteeg, Rijksweg A12, Nieuwe Wageningseweg, Bovenbuurtweg. Zie overzichtskaart K1929 Grootschalige Basiskaart van Nederland (GBKN), uitgevoerd als raamkaart (d.i. een kaart of kaartblad dat zich uitstrekt tot aan het kader). De inhoud bestaat uit gedetailleerde topografie, soms aangevuld met kadastrale grenzen. De gebouwen zijn voorzien van huisnummers. De namen van de wegen zijn aangegeven. De kaarten zijn opgenomen in het coördinatenstelsel van de Rijksdriehoeksmeting. Ook is er een verwijzing naar het kaartblad van de Topografische Dienst 1: 25.000