Collectie Gelderland

Geen titel

De (nog onbestrate) Edeseweg te Lunteren gezien in zuidwestelijke richting. Rechts de gashouder die een gasbuffer vormde voor Lunteren van het gas dat gemaakt werd op de gasfabriek in Ede. Links het tolhuis dat dienst deed tot 1 september 1918.