Collectie Gelderland

Geen titel

Foto 1 van serie van 9 De Parkweg in Ede. De Parkweg, gezien in oostelijke richting met links de loodsen van brandstoffenhandel Dekker.