Collectie Gelderland

Geen titel

Foto 2 van serie van 3 De Vanenburg in Ede. De Vanenburg, gezien in noordelijke richting. Op de achtergrond rechts laagbouwwoningen aan de Stoutenburg.