Collectie Gelderland

Geen titel

Nummer 1 van een serie van 2. De rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Peppelensteeg in Ede. Deze installatie is in 1956 in gebruik genomen. Toen eind jaren zestig duidelijk werd dat technische en capaciteitsuitbreiding nodig was werd de waterzuivering aan de Dwarsweg gebouwd. We zien de installatie in noordoostelijke richting, met geheel links het gebouw van de regelkamer en in het midden de slijkgistingstank. Het gebouw rechts op de achtergrond is de sporthal "De Peppel".