Collectie Gelderland

Geen titel

Winkels in de Grotestraat in Ede. Links de Radio-TVwinkel van Roel van Laar en rechts de kapperszaak van Zomerhuis, gezien in noordelijke richting.