Collectie Gelderland

Geen titel

Gereformeerde Noorderkerk aan Amsterdamseweg anno 1903. Oude afbeelding zonder verhoogde ramen uit 1917 en zonder latere kosterij. Kerk in gebruik genomen 17-12-1903. zie ook GA 27030 en GA24799