Collectie Gelderland

Geen titel

Portret van het gemeentepersoneel ter gelegenheid van het afscheid van burgemeester mr. C.O.Ph. Baron Creutz (1942-1958), voor het gemeentehuis aan de huidige Notaris Fischerstraat, dat is afgebrand op 19 februari 1942. V.l.n.r.: C. de Klein, tijdelijk gemeentebode M.P. Zoeter, adjunct commies ter secretarie F.P.L.C. van Lingen, commies ter secretarie H.B.J. van Dinther, commies ter secretarie D. van Vliet. gemeente-ontvanger C.J. van de Brink, schrijver ontvangerskantoor D.J. Hillen, adjunct commies ter secretarie A.J. Thomas, ambtenaar ontvangkantoor Mr. Dr. C.O.Ph. Baron Creutz, burgemeester W.G. van de Brink, klerk H.Boersma, arb. contractant P.G. Suurmond, klerk O.R. Berger, secretaris G.W.C. van de Brink, schrijver ter secretarie W.H.V. Andreae, schrijver op arb. controle W.U. Verel, schrijver op arb. controle F.H. Sievers, hoofdcommies ter secretarie J.W.E. Biemond, hoofdcommies ter secretarie J.A. Mannessen, adjunct commies ter secretarie H. van Hunnik, adjunct commies ter secretarie A.N.M. Spaargaren, volontair R.Brusse, schrijver.