Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtfoto van Ede, omgeving station Ede-Wageningen, gezien in westelijke richting. Links de spoorlijn Arnhem-Utrecht, met de aftakking naar rechts de spoorlijn Ede-Amersfoort. Onderaan de Klinkenbergerweg. Rechts het kruispunt Prins Bernhardlaan (naar boven), Berkenlaan (naar onder) en Stationsweg (links en rechts). Rechts van het midden de Rooms Katholieke Kerk van de parochie van de Sint Antonius van Padua aan de Stationsweg 108-110. In het midden de Keetmolen met de molenaarswoning aan de Stationsweg, met links ervan de Ariënsweg en erboven de Padberglaan. Het Witte Hindepark is in aanbouw. Bovenin rechts, over de spoorlijn, de Rooms Katholieke begraafplaats. Aan de overkant het Felua-college.