Collectie Gelderland

Geen titel

De Muur van Mussert. In 1946 werd het voormalig Hagespraakterrein van de N.S.B. aangekocht door de Nationale Padvindersvereniging. Het spreekgestoelte is al in verval.