Collectie Gelderland

Geen titel

De Troelstrastraat te Lunteren, gezien in westelijke richting.