Collectie Gelderland

Geen titel

De paaltjes die de as van de aan te leggen Slotlaan aanduiden (aspiketten), gezien in westelijke richting vanaf de Kranenburg.