Collectie Gelderland

Geen titel

Nummer 2 van serie van 5 De Nassauschool voor protestants christelijke basisonderwijs aan de Heidelaan te Bennekom. De linkervleugel van de Nassauschool, gezien in zuidoostelijke richting vanaf de hoek Platanenweg (links) en de Heidelaan.