Collectie Gelderland

Geen titel

De Stationsweg in Ede ter hoogte van de Maruritskazerne en Frisokazerne, gezien in noordelijke richting.