Collectie Gelderland

Geen titel

Station van de Staatsspoorwegen in Ede-Dorp, gezien in noord-oostelijke richting. Later werd dit station Ede-Centrum.