Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtfoto van het gemeentehuis en directe omgeving, gezien in zuidoostelijke richting.