Collectie Gelderland

Geen titel

De oude markt in Ede, gezien in noord-oostelijke richting. Links de markthal, die tegelijk met het marktterrein in 1927 in gebruik werd genomen.