Collectie Gelderland

Geen titel

Erepoort aan het Maandereind. Deze werd er neergezet ter gelegenheid van de verwelkoming van de nieuwe burgemeester van Ede, de heer Jhr. Mr. D.A.A. van Lawick van Pabst van Nijevelt, in 1905. Helemaal bovenaan, tussen de twee torentjes, een spandoek met het opschrift "Hulde aan den Burgemeester". Links, vooraan staat Gerrit Hulstein ("Wilde Gaart"). Voorste rij vier jongens en man daarachter, zijn onbekend. Dan de dames M.C. Brinkman-Koops, dochter van Esser, mejuffrouw Scherrenburg en de zuster van het raadslid G.J. Jansen, daarna de wagenmaker Hent Jansen en vervolgens Joh. Diesman de timmerman en de hoofdonderwijzer Jelle Bakker, met bolhoed. Naast Bakker staat Hermanus van Scherrenburg de bierbottelaar en mejuffrouw Veenendaal. Tussen de dames 1 en 2, Harmen van den Brink (Veenderweg 37). Tussen 3 en 4 staat bakker Brinkman, Cornelis. De man in het midden, hoog, is Lammert Koops de bakker.