Collectie Gelderland

Geen titel

Overzichtskaart van de ligging van een aantal GBKN-bladen (Grootschalige Basiskaart Nederland) van het westelijke deel van Lunteren en een deel van Meulunteren .