Collectie Gelderland

Geen titel

Nummer 9 van een serie van 16 Het 40- jarig ambtsjubileum van gemeentesecretaris F.H. Sievers in het dienstgebouw "De Bergpoort". Het personeel van de gemeentesecretarie en het ontvangerskantoor woont de plechtigheid bij.