Collectie Gelderland

Geen titel

Het zilveren inkstel dat werd geschonken aan burgemeester mr. dr. C.O.Ph baron Creutz door het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad ter ere van zijn 12,5 jarig jubileum als burgemeester van Ede. Op 31 juli 2014 is dit inkstel overhandigd aan burgemeester Cees van der Knaap door mevrouw Madelon barones Creutz. Haar inmiddels overleden vader was een achterneef van oud-burgemeester Creutz. De barones erfde het inktstel van haar vader. Zij is de laatste telg van het adellijke geslacht Creutz. Omdat er geen mannelijke nazaat meer was schonk ze het zilveren inktstel aan de gemeente Ede.