Collectie Gelderland

Geen titel

Bosperceel van de heer Koekoek aan de Molenbeek in Bennekom.