Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtfoto van de omgeving Stationsplein-Noord te Ede. In het midden de Keetmolen, verder naar rechts de Rooms Katholieke kerk aan de Stationsweg. Linksmidden het busstation. Verder naar links het treinstation Ede-Wageningen en de spoorlijn Arnhem-Utrecht en in het midden de afsplitsing van de spoorlijn Ede-Amersfoort.