Collectie Gelderland

Geen titel

Villa Ruimzicht aan de Hoofdweg 116 te Ederveen is gebouwd door en voor een zekere heer Schouten, rentenier uit Den Haag. De villa is later dokterswoning geworden en in de grote schuur werd vroeger gepreekt, onder andere door de bekende voorgangers Boone en Paauwe.