Collectie Gelderland

Geen titel

Villa "Chasseley", die omstreeks 1937 is gesloopt. Van 1930 tot 1932 was hier de afdeling Magadelenahuis van de Heldringsgestichten te Zetten gehuisvest, die door brand waren verwoest. De afdeling stond onder leiding van zuster J.W. Baronesse van Lijnden.