Collectie Gelderland

Geen titel

Op vrijdag 14 oktober 1977 hield de Vereniging voor Bevolkingsboekhouding en Militaire Zaken haar algemene jaarvergadering en tevens buitengewoon congres ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan in het cultureel centrum "De Reehorst". Op de eerste rij v.l.n.r. de wethouders G.W. Bos en H. Alberts, onbekende, prof. dr. L. de Jong, mr. W. Geertsema, burgemeester J. Slot en onbekende.