Collectie Gelderland

Geen titel

Het deel van de Dijkgraaf tussen de Langesteeg en de Bennekomsesteeg, gezien in zuidoostelijke richting.