Collectie Gelderland

Geen titel

Molenstraat voorheen Bergstraat te Ede. Huis en winkel van F. den Engelsen, zaadhandel De Tuinbouw. Voorheen was het Huize Torenzicht. Op de voorgrond het hek om huize Solitude. Het huis van Den Engelsen is in 1969 onder de slopershamer gegaan, omdat op dit gedeelte van de Bergstraat de Molenstraat werd doorgetrokken en verbreed.