Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtfoto van het Protestants Christelijk bejaardencentrum 'De Honskamp' aan de Honskamperweg 2-40 te Lunteren, gezien in oostelijk richting. De straat bovenaan de foto is de Dorpsstraat.