Collectie Gelderland

Geen titel

Tekst uit de memorie van toelichting: "No. 3. Een rund geslacht in de koestal. Hier was slechts sprake van samenslachting. Als uitpondery komt zooiets ook meerdere malen voor en dan geeft dit nog een van de gunstigste gevallen weer".