Collectie Gelderland

Geen titel

De Stationsweg in Ede met het voormalige tolhuis, gezien in noordelijke richting. Het heeft gestaan op het perceel Stationsweg 90 van notaris Van Neervoort. Op 26 maart 1918 besloot de gemeenteraad om de tol m.i.v. 1 september 1918 op te heffen.