Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtfoto van de omgeving Dr. Hartogsweg/Trailstar te Ede, gezien in westelijke richting. In het midden de spoorlijn Arnhem-Utrecht, daar rechts onder de Trailstar. Dan de Dr. Hartogsweg met een stukje parkeerplaats van de Kunstzijdefabriek AKZO. Linksboven een deel van het kazernecomplex.