Collectie Gelderland

Geen titel

De Dorpsstraat te Lunteren, gezien in noordelijke richting. Achter het pand rechts, dat gedeeltelijk dienst heeft gedaan als postkantoor van 1908 tot 1912, begint de Boslaan. In dit huis heeft o.m. de notarisklerk Frederik Hendrik Sobels gewoond. Links bij het hek begint het Beeklaantje. De mannen in het wit zijn werknemers van het schildersbedrijf Roelofsen. Geheel rechts staat Steven van Stuyvenberg.