Collectie Gelderland

Geen titel

De Nederlandse Hervormde of Sint AlexanderKerk aan de Dorpsstraat 45 te Bennekom, gezien in oostelijke richting.