Collectie Gelderland

Geen titel

Waterzuiveringsinstallatie aan de Dr. W. Dreeslaan te Bennekom.