Collectie Gelderland

Geen titel

De Dorpsstraat te Lunteren, gezien in zuidwestelijke richting. Rechts het latere notariskantoor "Het Soerel". Anno 1920 wordt het pand bewoond door de familie Pannenborg. Het pand werd in de zeventiger jaren van de twintigste eeuw afgebroken. De grote iep links stond voor het huis van notaris Van den Ham, die daar ging wonen toen hij het notariaat beëndigde. In het midden de schuur van de notaris waarin eenmaal per jaar een tentoonstelling van de Lunterse Tuinbouwvereniging werd gehouden. De notaris was voorzitter van deze vereniging.